Riflepiper

Piper importeres og lagerføres som emner

Det er derfor få begrensninger med tanke på pipeprofil og på hva vi kan lage av riflepiper for konvensjonelle kasser.

Alle vanlige kalibre og stigninger har vi normalt på lager.

Innslipt beskyttelsesmutter

Ved gjenging for demper blir det lagd mutter som slipes inn og er nærmest  “usynlig”.

Hvis ikke annet er spesifisert, lages gjenger for å passe A-tec dempere