Detaljert om pipeskift

Vi legger inn løp i de fleste typer typer boltrifler hvor pipa er gjenget inn.

Vi kan også tilvirke piper til Sauer 202/200/202 magnum/404 og Schultz & Larsen

 

Normalt tilvirker vi løp fra løpsemner.

Vi lagerfører to fabrikater, Tyske Lothar Walther og USA produserte Krieger. Walther har vi på lager i både  rustfri og sort versjon (crommoly stål) Krieger lagerføres i rustfritt

Begge fabrikater har en meget bra presisjon. Du kan uten videre normalt regne med grupper på 12-14mm på hundre meter med god ammunisjon . Men det folger ikke med trakt med pipa, du må ogsa kunne skyte så godt selv! Det er ikke uvanlig at pipene skyter bedre enn dette, men for å være sikker på det må alle ledd i kjeden holde mål. Følgende elementer må være på plass;

          Låskassa må være rett og kassegjengene parallelle med løpsaksen. Skjevheten varierer fra låskassemerke til låskassemerke. Generelt kan sies at alle fabrikkproduserte kasser vil ha godt av å bli rettet opp. Blandt værstingene er Weatherby og Sako. For pris på oppretting, se prisliste . Medregnet i prisen på løpskifte er innlapping av låsklakker og oppretting av støtbunnen på sluttstykket.

          Skjeftet må ha nodvendig stabilitet og stivhet. Mange våpen leveres med sprøytestøpte skjefter av termoplast. Denne er myk og vil ofte medfore at  mekanismen siger i stokken. Det sier seg selv at denne skjeftetypen kan gi problemer med presisjonen.Skjefter av treverk vil ikke svekke presisjonen rett etter at de er beddet men treværk er ikke dødt, så dette kan endre seg etter tid. Laminat er mer stabilt, men heller ikke dette er helt dødt. Best er skjefter av kompositt med kjerne med tilstrekkelig stivhet. Det finnes mange typer på markedet med kjerne av skum som  gir for liten stabilitet eller i verste fall kan skytes rett ut av stokken.

          Beddingen må være nøyaktig støpt og rekylklakken frilagt under og på forsiden. Pipen  må være  frittliggende fra låskassa og fremover unntatt hvis kaliberet er så kraftig at det må være ekstra rekylklakk på løpet. Ved søylebedding må man passe på at skjefteskruene holdes jevnt tiltrukket da de lett kan skytes løs pga av at skjeftet ikke forspennes som på vanlig bedding.

          Kikkertmontasjen må være stabil nok og ikke sette kikkerten i spenn . Kontakt oss for nærmere informasjon i hvert enkelt tilfelle.

          Kikkerten må holde treffpunktet sitt. Vi har måleutstyr for å kontrollere kikkertens treffpunktavvik ved rekyl, vandring ved klikk og zooming.

 

Vi dreier løpsemene meed en CNC styrt dreiebenk hvor vi også foretar kamring, gjenging og kroning. Løpsemnene er sylindriske med en diameter på 32mm og en standard lengde på 66 cm på Walther og 71 cm på Krieger. Vi har profilene til de aller fleste fabrikkpiper og Douglas og Walther liggende på harddisken. Vi kan i tillegg enkelt endre på profilenes lengde og munningsdiameter hvis ønskelig. Vi kan også mot pristillegg  programmere kundens egen  tegnede profil. Følg denne linken, pipeskift, for å se en bildefremstilling av hvordan pipen tilvirkes.

 

Vi har to toleranseklasser for oppretting og kamring av løpsemnene.

          Klasse I har max avvik  på rundløp på 2/100mm

          Klasse II har max avvik på rundløp på 3/1000 mm

 

Til vanlig jaktbruk anbefaler vi klasse I . Nøyaktigheten her overgår med stor margin  vanlige fabrikkstoleranser. Ved  langholdsskyting , benchrest eller annen ekstrem presisjonsskyting anbefaler vi klasse II. Walther pipene kan du velge toleranseklasse ved innlegging på, mens Krieger kun legges inn med toleranseklasse II.

Våre kammerbrotsjer er slipt  til minstemål  og med oppsettet vi bruker ved kamring blir kammeret ned mot minstemål i henhold til SAAMI/CIP, i motsetning til de fleste  masseproduserte piper som kan være vesentlig romsligere. Dette betyr at hylser skutt i andre kammer sjelden kan brukes i våre kammer, selv etter helpressing. Vi anbefaler derfor å ta i  bruk nye hylser når man går over til våre piper.

 

Vi kroner vanligvis med en matchkroning med en vinkel på 45 grader.  Denne kroningen dreies. Vi anbefaler denne vinkelen da den gir bedre trygghet for skade på bommene, vi kan også krone med 11 grader eller rett avkuttet. Prisen er den samme. Vi kan også dreie en klassisk avrundet kroning.

 

Vi kan flute løpet hvis ønskelig .
Normalt flutes med 6 fluter . Vektreduksjonen kan komme opp i over 300 gram .

 

Vi anbefaler også at evt lyddempergjenger dreies samtidig med produksjonen av løpet.

Da kan vi tilvirke en beskyttelsesmutter som slipes inn sammen med løpet slik at den går mest mulig i ett med dette.

 

Vi sliper løpet og polerer og blånerer hvis det er av cr/mo stål.

Rustfrie løp blir normalt glassblåst . Hvis ønskelig kan pipa, evt sammen med resten av våpenet, belegges med Cerakote  ,sort  eller andre farger .

 

Valg av materialet i løpet er en smakssak. Følgende momenter bør vektlegges:

 

-Rustfrie løp kalles for rustfrie men er egentlig ikke det. De er rustbestandige  og  kan få misfarging av overflaten ved fuktighet, særlig saltvann.

 

-Rustfrie løp har vesentlig bedre erosjonsmotstand mot varme og tåler derfor atskillig flere skudd enn sorte løp.

 

-rustfrie løp er mindre motstandsdyktige mot riper enn sorte løp og skades derfor lettere ved feil bruk av pusstokk eller  dårlig pusseteknikk.

 

-Ved pålegning av matt sort Cerakote fås en  overflate som til forveksling er lik matt blånering.

 

Vi lagerfører de fleste aktuelle stigninger på løpsemnene  i de forskjellige kalibre.

Å velge riktig stigning i forhold til patronen krever stor erfaring så diskuter dette med oss

ved bestilling av pipa. Følgende retningslinjer vektlegges:

 

-Det er lengda på kula som bestemmer kravet til stigning. Dess lengre kule dess krappere stigning .

– Hvis kula blir understabilisert ved for slak stigning vil den tumle rundt sin egen akse og presisjonen går rett vest.

-Hvis kula blir overstabilisert vil den gå i en spiral rundt sitt teoretiske tyngdepunkt . Diameteren på denne spiralen er avhengig av avviket mellom kulas tyngdepunkt og det teoretiske tyngdepunktet. Ved homogene kuler er dette avviket lik null og  har derfor ingen innvirkning på presisjonen Moderne kuler med små toleranser har også små avvik som gir veldig små presisjonstap ved overstabilisering.

-Ved bruk på jakt er det viktig at ikke stigningen ikke er marginalisert i forhold til kulevekta. Man kan da risikere at kula forandrer retning i  viltet som jo har helt annen tetthet enn luft.

-Et annet fenomen som er lite kjent er ved bruk av kuler med tynn mantel ved høyere hastighet enn de er beregnet for. Kula kan fragmentere i lufta  noe som sees ganske tydelig .Sentrifugalkraften kan også separere mantelen fra kjernen så kjernen tumler fritt inni mantelen. Da blir presisjonen veldig dårlig samt at mantelen ofte springer på anslag i pappen eller skinnet på dyret. Disse anslagene i pappen kan da lett mistolkes som understabilisering.

 

For våpen med kaliber over 375 H&H og  med tre/laminatstokk anbefaler vi at vi tilvirker pipa med en integrert rekylklakk . Denne kan også nyttes som siktestol for baksiktet. For våpen med McMillan glassfiberskjefte er dette ikke nødvendig.