Her er en liste over kammerbrotsjer vi har tilgjengelig.

Skulle du ønske noe vi ikke har liggende, også egne villkattprosjekt, kan det i de fleste tilfeller skaffes. Ta kontakt for pris.

Vi skaffer også brotsjer og tolker om du trenger til eget bruk.

 

17 Ack Hornet
17 Hornet MG
17 Rem
17 Fireball
22 Long (CIP)
22 LR JGS Match
22 LR Sporting
22 Short
22 Win Mag RF Rifle
218 Bee
219 Donaldson Wasp
218 Mashburn Bee
219 Ack Zipper Imp
22 Cheetah I con.
22 Cheetah II con.
22 Hornet
22 K Hornet
22 Rem Jet
22 BR
22/243 Middlested
22/250 Ack Imp
22/250 Rem
220 Swift
221 Rem Fireball
222 Rem
223 Rem
223 match
223 WSSM
224 Wby Mag
225 Win
5.6mm/50 R Mag
5.6mm/57
5.6mm/52 R243 Ack Imp
240 Wby Mag
243 Win
6mm BR Match (.262 short neck)
6mm Norma BR
6mm Norma BR .267 neck
6mm PPC SAKO
6mm PPC w/262 nk
6mm PPC .265 nk
6mm/06
6mm/244 Ack Imp
6mm/244 Rem
6mm/39
6mm/45 (6mm/223 Rem)
6mm/47
6XC 3/4º friflukt
6XC .267nk
6mm ARC
6mm Creedmoor
6mm Dasher
6mm GT
25 Hornet
25/06 Rem
25/20 Win
25/35 Win
257 Wby Mag
260 Rem
264 Win Mag
6.5mm Rem Mag
6.5mm TCU
6.5mm Wby Mag
6.5x47 lapua
6.5x47 lapua .289nk
6.5mm/06
6.5mm/06 Ack Imp
6.5mm/284 Norma
6.5mm/284 .293 nk
6.5mm/300 Wby Mag
6.5mm/55 Ackley Imp
6.5mm/55 Swedish Mauser
6.5mm/55 Scan
6.5mm/55 Krag
6.5mm/57 R
6.5mm/68
6.5 Grendel
6,5 Creedmoor
6,5 PRC AW 2
270 win
270 WSM
270 Wby
280 Rem
280 Ackley Imp
284 Win
7mm BR Rem
7mm Laser
7mm Rem Mag
7mm STW
7mm TCU
7mm Wby Mag
7mm WSM
7mm/08 Rem
7mm/57 Mauser
7mm/61 Sharpe & Hart
7mm/65 R
275 Rigby
28 Nosler
7mm PRC AW2
7mm RSAUM
30 Super FL H&H
30/06 Ack imp
30/06 Springfield
30/40 Krag
30/30 Ack Imp
30/30 Win
30/338 Win Mag
30/350 Rem Mag
30x68 imp 40 (30 alfarex)
300 Dakota
300 H&H Mag
300 Savage
300 Wby Mag
300 Win Mag
300 Win Mag Match
308 Norma Mag
308 Win
308 win .342 nk
300 WSM
300 AAC Blackout
300 RUM
7.82 Warbird
30 Nosler
300 Norma Magnum
300 PRC AW2
8mm Danish Krag
8mm Rem Mag
8mm/06
8mm/57 Mauser
8mm/60 S
8mm/64 S Brenneke
8mm/68 S
330 Dakota
338 Lapua Mag
338 Federal
338 Win Mag
338/06
338/378 Wby
340 Wby Mag
338 Whisper
338 RUM
338 Norma Magnum
38 Special35 Brown Whelen
35 Rem
35 Whelen
350 Rem Mag
357 Mag
358 Norma Mag
358 Win
9mm/57
9.3mm/57
9.3mm/62
9.3mm/64 Brenneke
9.3mm/74 R
375 Brown Whelen
375 Dakota
375 Ruger
375 Fl Mag NE
375 Fl NE 2-1/2
375 H&H Mag
375 Wby Mag
375 Win
375/06 Ack Imp
375/338 Win
378 Ackley Imp
378 Wby Mag
400 Tembo416 Rem Mag
416 Rigby
416 Taylor
416 Wby Mag
416 Dakota
416 ruger
500/416 NE
425 Express
404 H&H
404 Jeffery
44 Rem Mag (Rifle)
444 Marlin
45/70 Gov't
450 Nitro Exp 3.25
500/450 NE 3 ¼”
450 Ackley
450 Rigby
458 Lott
458 Win Mag
458/2" American
458 WSM
458 Socom
460 G&A
460 Wby Mag
470 Capstick
470 Nitro Exp
475 #2 Nitro Exp 3-1/2
475 A&M Mag
476 Nitro
50 BMG Accuracy
50 Spotter
500 A-Square
510 Whisper
500 Jeffery
500 Nitro Exp 3
505 Gibbs
55 Boyes
577 NE 3"
577 Tyrannosaurus
585 Nyati
700 H&H NE 3"